Zvolte jazyk

Czech (Čeština)
Czech (Čeština)
English (en-GB)

Sanace betonu

Ošetření výztuže

Permapartch CI

Polymercementový, jednosložkový ochranný nátěr na výztuž s antikorozním účinkem.

Technický list

Bezpečnostní list

Permapatch CI-2K

Cementový, dvousložkový ochranný nátěr na výztuž s antikorozním účinkem.

Technický list

Bezpečnostní list

Sanace betonu

Permapatch ROOT

Jednosložková sanační malta pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí s rychlým nárůstem pevnosti a vysokou odolností.

Technický list

Bezpečnostní list

Permapatch RAPID

Jednosložková sanační malta pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí s velmi rychlým nárůstem pevnosti.

Technický list

Bezpečnostní list

Permapatch Final

Jednosložková sanační stěrka pro finální opravy betonových a železobetonových konstrukcí s rychlým nárůstem pevnosti a vysokou odolností

Technický list

Bezpečnostní list

Permapatch S05

Jemná cementová, akrylátem modifikovaná sanační stěrka, pro tloušťku vrstvy do 5 mm.

Technický list

Bezpečnostní list

Permapatch S10-U

Jednosložková sanační tixotropní stěrka pro strukturální opravy prováděné zednickým způsobem - modifikovaná i pro trvale vlhké prostředí.

Technický list

Bezpečnostní list

Permapatch T20-U

Jednosložková sanační tixotropní malta pro strukturální opravy prováděné zednickým způsobem - modifikovaná i pro trvale vlhké prostředí.

Technický list

Bezpečnostní list

Permapatch T5-U

Jednosložková sanační tixotropní malta pro strukturální opravy prováděné zednickým způsobem nebo metodou mokrého stříkání – modifikovaná i pro trvale vlhké prostředí.

Technický list

Bezpečnostní list

Redpatch 1

Jednosložková sanační tixotropní malta pro strukturální opravy prováděné zednickým způsobem. Pro aplikace ve vrstvách od 5 do 40 mm.

Technický list

Bezpečnostní list

Redpatch 2

Jednosložková sanační tixotropní stěrka pro strukturální opravy prováděné zednickým způsobem. Pro aplikace ve vrstvách od 2 do 15 mm.

Technický list

Bezpečnostní list

Permapatch DS

Jednosložková sanační malta pro strukturální opravy prováděné suchým stříkáním.

Technický list

Bezpečnostní list

Permapatch DS-A

Jednosložková sanační tixotropní malta pro strukturální opravy prováděné suchým stříkáním, modifikovaná pro vysokou přídržnost.

Technický list

Bezpečnostní list

Permapatch DS-K

Jednosložková sanační tixotropní malta pro strukturální opravy prováděné suchým stříkáním – modifikovaná krystalizační přísadou pro trvalé dotěsnění konstrukce.

Technický list

Bezpečnostní list

Permapatch WS

Jednosložková sanační tixotropní malta pro strukturální opravy prováděné mokrým stříkáním.

Technický list

Bezpečnostní list

Speciální produkty

Redpatch MC

Volně tekoucí samozhutňující mikrobeton.

Technický list

Bezpečnostní list

Redpatch RC

Rychle tuhnoucí malta pro opravy betonových komunikací a podlah.

Technický list

Bezpečnostní list

Krystol T1

Nátěr k těsnění betonu pomocí růstu krystalů v mase betonu.

Technický list

Bezpečnostní list

Krystol S25

Cementová krystalizační hydroizolační stěrka pro vrstvy 2-5 mm

Technický list

Bezpečnostní list